Ayat Pembatal Sihir Rumi Mudah Hafal

Mengamalkan ayat pembatal sihir adalah salah satu cara utama untuk merawat gangguan sihir pada seseorang. Al quran adalah kitab umat islam dan mukjizat sepanjang zaman, di dalam al quran ini terdapat beberapa ayat khusus yang boleh digunakan untuk menghalau dan melemahkan jin sihir yang bersarang di dalam badan seseorang.

Di dalam artikel ini kami kongsikan beberapa ayat pembatal sihir beserta maksud dan bacaan ruminya. Anda boleh menghafal ayat ayat ruqyah pengusir jin dan sihir ini dalam rumi jika anda tidak mahir dalam membaca al quran, namun bagi anda yang mahir dalam membaca al quran wajib untuk membaca dalam bacaan asal al quran. 

Ayat Pembatal Sihir Dan Bacaan Ruminya

Berikut ini adalah beberapa ayat yang boleh melemahkan jin sihir yang ada di dalam badan manusia. Perkongsian ini adalah daripada perawat bertauliah iaitu Ahmad Salihin Zamri yang diambil daripada kitab karangan ulamak. Anda boleh jadikan ayat-ayat ini sebagai ayat rukyah untuk melemahkan jin sihir. 

3 Cara Jin Masuk ke Dalam Tubuh Manusia

Antara perkara yang anda perlu tahu dalam proses merawat adalah punca kepada berlakunya kerasukan atau gangguan jin pada manusia. Ini kerana proses merawat akan menjadi mudah apabila kita tahu punca kepada gangguan @ suatu sihir tersebut. Berikut adalah 3 pintu jin mudah masuk ke dalam tubuh manusia:

 • Pintu Amarah
 • Pintu Sedih
 • Pintu Maksiat

Gangguan jin ini tidak semestinya disebabkan sihir yang dihantar, ia juga boleh disebab sebab-sebab lain seperti:

 • Jin betina suka akan seorang lelaki
 • Jin jantan suka akan seorang wanita
 • Jin membalas dendam akibat pernah disakiti oleh manusia
 • Jin menggangu tanpa sebab, saja-saja menggangu manusia

Alat Bantu Untuk Melemahkan Jin

Seperti juga mahluk Allah yang lain, bangsa jin juga mempunyai beberapa kelemahan seperti yang dinyatakan di dalam hadis dan al-quran. Kelemahan inilah boleh digunakan melalui alat bantu untuk merawat gangguan jin dalam badan manusia.

Disini kami senaraikan beberapa alat bantu yang anda boleh guna @ amalkan di dalam rutin harian anda. Ia membantu melemahkan jin jika bersarang di dalam badan. Berita baiknya, semua alat bantu ini anda boleh beli secara dalam talian di Shopee sahaja. Semua link kami sertakan di hujung artikel ini.

 • Wangian minyak kasturi kijang
 • Wangian minyak gaharu
 • Minum susu segar dicampur madu sesudu
 • Makan 7 biji kurma ajwa setiap pagi
 • Minum air kisar daun bidara

**Link Shopee semua alat bantu ini ada di hujung artikel ini. 
Dapatkan dengan harga jimat & murah.

Jika dilihat kesemua amalan dan alat bantu ini sangat sinonim dengan sunnah baginda nabi muhammad, ia boleh diamalkan dan terbukti boleh mengurangakn mudarat sihir pada badan (dengan izin Allah).

Ayat-Ayat Untuk Menyeksa Jin Menjadi Lemah

Ayat ini boleh dibaca selepas solat fardhu, ia juga boleh dibaca untuk merawat kes kerasukan jin. Pastikan anda membaca dengan bacaan tajwid yang betul dan tepat. Untuk kes kerasukan anda boleh menepuk bahagian belakang bahu pesakit dan boleh menyuruh jin untuk keluar melalui mulut, atau keluar ikut jari-jemari tangan. Ayat pemutus sihir adalah: 

Ayat kursi 

Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-Qaiyum La ta’khuzhuhu sinatun wa la nawm, Lahu ma fis-samawati wa ma fil-‘ard Man zhal-lazhi yashfa’u ‘indahu illa bi-izhnihi Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, Wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima sha’a Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard, Wa la ya’uduhu hifdzhuhuma Wa Huwal ‘Aliyul-Azheem

An-nisa : 167 

Innal lazeena kafaroo wa saddoo ‘an sabeelil laahi qad dalloo dalaalam ba’eedaa

An-nisa : 173 

Fa ammal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati fa yuwaffeehim ujoorahum wa yazeeduhum min fadlihee wa ammal lazeenas tankafoo wastakbaroo fa yu’azzibuhum ‘azaaban aleemanw wa laa yajidoona lahum min doonil laahi waliyyanw wa laa naseeraa

Al-maidah : 33-34

Innamaa jazaaa’ul lazeena yuhaariboonal laaha wa Rasoolahoo wa yas’awna fil ardi fasaadan ai yuqattalooo aw yusallabooo aw tuqatta’a aideehim wa arjuluhum min khilaafin aw yunfaw minalard; zaalika lahum khizyun fid dunyaa wa lahum fil Aakhirati ‘azaabun ‘azeem

Illal lazeena taaboo min qabli an taqdiroo ‘alaihim fa’lamooo annnal laaha Ghafoorur Raheem

Al-anfal : 12 

Iz yoohee Rabbuka ilal malaaa’ikati annee ma’akum fasabbitul lazeena aamanoo; sa ulqee fee quloobil lazeena kafarur ru’ba fadriboo fawqal a’naaqi wadriboo minhum kulla banaan

Al-hijr : 16 

Wa laqad ja’alnaa fissamaaa’i buroojanw wa zaiyannaahaa linnaazireen

Al-hijr : 18 

Wal arda madadnaahaa wa alqainaa feehaa rawaasiya wa ambatnaa feehaa min kulli shai’im mawzoon

Al-isra’ : 110-111 

Qul law antum tamlikoona khazaaa’ina rahmati Rabbeee izal la amsaktum khash yatal infaaq; wa kaanal insaanu qatooraa

Wa laqad aatainaa Moosaa tis’a Aayaatim baiyinaatin fas’al Baneee Israaa’eela iz jaaa’ahum faqaala lahoo Fir’awnu inee la azunnuka yaa Moosaa mas hooraa 

Al-anbiya’ : 70 

Wa araadoo bihee kaidan faja’alnaahumul akhsareen

Al-hajj : 19-20 

Haazaani khasmaanikh tasamoo fee Rabbihim fal lazeena kafaroo qutti’at lahum siyaabum min naar; yusabbu min fawqi ru’oosihimul hameem 

Yusharu bihee maa fee butoonihim waljulood

An-nur : 39 

Wallazeena kafarooo a’maaluhum kasaraabim biqee’atiny yahsabuhuz zamaanu maaa’an hattaaa izaa jaaa’ahoo lam yajid hu shai’anw wa wajadal laaha ‘indahoo fa waffaahu hisaabah; wallaahu saree’ul hisaab

Al-furqan : 23 

Wa qadimnaaa ilaa maa ‘amiloo min ‘amalin faja’alnaahuhabaaa’an manthooraa

Ash-shaffat : 98 

Fa araadoo bihee kaidan faja ‘alnaahumul asfaleen

Ghafir : 78

Wa laqad arsalnaa Rusulam min qablika minhum man qasasnaa ‘alaika wa minhum mal lam naqsus ‘alaik; wa maa kaana li Rasoolin any yaatiya bi Aayatin illaa bi iznil laah; fa izaa jaaa’a amrul laahi qudiya bilhaqqi wa khasira hunaalikal mubtiloon

Fuhsilat : 44

walaw ja’alnaahu qur-aanan a’jamiyyan laqaaluu lawlaa fushshilat aayaatuhu a-a’jamiyyun wa’arabiyyun qul huwa lilladziina aamanuu hudan wasyifaaun waalladziina laa yu/minuuna fii aatsaanihim waqrun wahuwa ‘alayhim ‘aman ulaa-ika yunaadawna min makaanin ba’iidin

Kredit Ahmad Salihin Zamri

**Tekan gambar voucher dibawah untuk lebih banyak koleksi Voucher Percuma di Shopee

Senarai Barang Murah & Promo di Shopee.
*Tekan link untuk semak harga..

Minyak Kasturi Kijang
https://shope.ee/2fXIWvMEnB

Kurma Ajwa
https://shope.ee/8KBfHNm31c

Dutch Lady Full Cream
https://shope.ee/5pUKIrBcJN

Minyak Habbatus Sauda
https://shope.ee/2pqijR7cZM

Akhir Kata

Anda boleh menelaah dan menghafal ayat-ayat melemahkan bangsa jin yang menganggu manusia ini sebagai persediaan di kemudian hari. Gangguan jin ini tidak semestinya datang daripada sihir tetapi ia juga boleh disebabkan diri sendiri, atau datang dari bangsa jin itu sendiri yang suka menyesatkan manusia. Baca juga artikel sihir pemisah.

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Exit mobile version