cara buat surat resign

Cara Buat Surat Resign Kerja Simple 24 Jam, Seminggu, & Sebulan

Cara buat surat resign adalah langkah penting ketika anda memutuskan untuk berhenti kerja. Dengan menghantar surat resign tidak hanya menunjukkan sikap profesionalisme, tetapi juga membantu memudahkan proses peralihan kerja. Tidak kira sama ada anda memberikan notis 24 jam, seminggu, atau sebulan, surat resign yang betul akan memastikan hubungan anda dengan majikan tetap baik. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan cara membuat surat resign kerja dengan format yang mudah dan profesional.

Penting untuk menyusun surat resign yang jelas dan sopan agar niat anda untuk berhenti kerja dapat difahami dengan baik oleh pihak majikan. Surat resign yang baik juga memberi peluang kepada majikan untuk membuat persiapan penggantian dan penyerahan tugas kepada pekerja baru

Kenapa Perlu Ada Surat Resign @ Surat Berenti Kerja?

Surat resign atau surat berhenti kerja adalah penting kerana dua sebab. Pertama, ia adalah bukti rasmi bahawa anda telah memberikan notis kepada majikan tentang keputusan anda untuk berhenti kerja. Ini adalah penting untuk rekod peribadi dan syarikat. 

Kedua, surat resign menunjukkan etika kerja yang baik. Dengan memberikan notis yang cukup, anda memberikan masa kepada majikan untuk mencari pengganti atau membuat persiapan peralihan tugas. Ini membantu memastikan bahawa operasi syarikat tidak terganggu. Surat resign juga menunjukkan rasa hormat dan penghargaan anda terhadap majikan dan syarikat.

Format yang Perlu Ada pada Surat Resign

Surat resign perlu mengandungi elemen-elemen berikut:

  • Tarikh: Tarikh surat ditulis.
  • Nama dan alamat majikan.
  • Perenggan Pembukaan: Menyatakan tujuan surat dan notis perletakan jawatan.
  • Butiran Diri: Nama, jawatan, dan tarikh akhir bekerja.
  • Sebab Resign: Nyatakan secara ringkas sebab perletakan jawatan.
  • Ucapan Terima Kasih: Ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan
  • Penutup dan Tandatangan: Penutup yang sopan dan tandatangan.

Contoh Ayat Surat Resign

Tuan,

NOTIS 24 JAM PERLETAKAN JAWATAN

Merujuk kepada perkara di atas, saya, Ahmad Bin Ali, bertugas sebagai Pemandu van di Terkini Hub Sdn. Bhd, ingin memaklumkan berkenaan perletakan jawatan saya sebagai pemandu van bermula pada 20 Januari 2025. Keputusan ini dibuat kerana saya perlu memberi perhatian penuh kepada ibu bapa saya yang sedang sakit.

Saya dengan rendah diri ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan atas tunjuk ajar dan kepercayaan yang telah diberikan sepanjang saya bertugas di syarikat ini. Saya menghargai segala jasa baik dan pengalaman berharga yang diperolehi sepanjang bekerja di sini. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Ahmad Bin Ali

Akhir Kata & Penutup

Menulis surat resign memerlukan ketelitian dan kesopanan untuk memastikan proses peralihan kerja berjalan lancar. Surat yang baik dan jelas akan membantu mengekalkan hubungan baik antara anda dan majikan, serta memberikan kesan profesionalisme yang baik. Pastikan anda memasukkan semua elemen penting dalam surat resign anda dan sampaikan niat anda dengan sopan dan jelas. Selamat berjaya dalam langkah seterusnya dalam kerjaya anda! Artikel seterusnya cara buat website sendiri.

Scroll to Top
Scroll to Top